Gyermekrák Alapítvány Közhasznú Szervezet
Rólunk/Kell egy kórház!

Kell egy kórház!

A Gyermekrák Alapítvány legfőbb célja egy olyan kórház felépítése, ahol a rákban szenvedő gyermekeknek ugyanannyi esélyük lesz a gyógyulásra mint a nyugat-európai és amerikai kórházakban.

Az új kórház felépülésével, ahol szándékaink szerint maximális odafigyelés, magas színvonalú egészségügyi körülmények, és első osztályú szakembergárda venné körül a kis betegeket, további életek menthetők meg.
Sajnos egyes gyermek-onkológusok egyéni érdekeik szem előtt tartása miatt még erősen tiltakoznak célunk megvalósítása ellen, de látva a nyugati gyógyítás eredményeit hamarosan engedni kényszerülnek. Az orvosok ellenkezésének okait kutatva be kell vallani azt is, hogy sokuk számára újszerű volt Balogh István harciassága. Mindezek ellenére a Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi és Sport Bizottsága - az illetékesek szakvéleményének birtokában - elfogadta és szakmailag támogatta a gyermekrák kórház koncepcióját.

A Gyermekrák Alapítvány munkatársainak elkötelezettsége, hogy a kórház felépüléséért vívott harcot soha nem adják fel. Ennek jegyében a Gyermekrák Alapítvány már tudja, hogy az épülendő gyógyító centrum az első lesz az országban, amely szakítva az orvosi társadalom megcsontosodott szemléletével mindenben arra törekszik, hogy az Európai Unió követelményeinek és szintjének megfelelő gyógyítást folytasson. Mi már most tudjuk, hogy az épülendő kórházunk bejárata felett a következő szöveg lesz olvasható:

"A paraszolvencia bűncselekmény!"

Ezzel is növelve az esélyt, hogy nyugati színvonalra tudjuk emelni a magyarországi gyógyítást és ami legalább ilyen fontos, megszűnik a kiszolgáltatottság úgy az orvos, mint a beteg oldaláról egyaránt. Ennek szellemében végezzük a munkánkat, segítünk a rászorulókon és ez a gondolkodás teszi innovatívvá az Alapítványunkat.


A megvalósitásig:


Addig, míg a kórház felépítésére nem lesz meg az egészségügyi kormányzat akarata, vagyis az Egészségbiztosítási Pénztár nem ad befogadási szándéknyilatkozatot, jelentős, egyedülálló nagyságrendű támogatást biztosítunk a beteg gyermekeket kezelő kórházaknak, egészségügyi intézményeknek. Százmilliós nagyságrendben vásároljuk meg a XXI. század legmodernebb technikáit, amit a kórházak önerőből képtelenek lennének beszerezni.

Az elmúlt években több, mint 3 milliárd (!) forint értékben nyújtottunk támogatást,, ugyanis egy gyermek élete nem múlhat pénzhiányon.

Mi természetesen tudjuk, hogy a nyugat-európai országokhoz hasonlóan szükség van egy ilyen kórház felépítésére, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy Európai Uniós források igénybevételével, az orvoszakma meggyőzésével felépüljön az a kórház, ahol egy Magyarországon megbetegedett gyermeknek is ugyanolyan esélye lesz a gyógyulásra, mint a Nyugat-Európában megbetegedett sorstársainak.

14919 olvasás | 2004-06-28 20:22:27

Iroda
1084 Budapest,
Rákóczi tér 10.
E-mail:
gyermekrak@gyermekrak.hu
Telefon
(1) 217-1034
(1) 217-1035
Ügyfélfogadás
Kedden és csütörtökön:
8:00-15:30
Legújabb média
Eddigi látogatók száma:
55 008 015